Walne zgromadzenie Stowarzyszenie Meijin 2010

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Nadzwyczajne Walne, które odbędzie się 28 lutego 2010 r w Bielsku-Białej, ul. Bluszczowa 1 o godz. 16.00 (1 termin) lub 16.30 (2 termin).

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 – 1. pełny rok kalendarzowy stowarzyszenia jako OPP.
  3. Plan działań i budżet na rok 2010.
  4. Zagospodarowanie nowego lokalu w Bielsku.
  5. Sprawy członkowskie.
  6. Wolne wnioski i dyskusja.