Walne zgromadzenie 2011

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 18 czerwca 2011r o godz 16:00(1 termin) lub 16:30(2 termin) w Klubie Igoyama przy ul. Mickiewicza 23 w Bielsku-Białej.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2010 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2010 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2011 r. i plan wydatków w 2012 r.
  5. Propozycja zwiększenie składki od 2012 r.(20-25 zł/rok)
  6. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2012 r.
  7. Sprawy członkowskie.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.