Walne zgromadzenie 2012

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 31 marca 2012r o godz 14:00(1 termin) lub 14:30(2 termin) w Klubie Igoyama przy ul. Mickiewicza 23 w Bielsku-Białej.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2011 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2011 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2012 r. i plan wydatków w 2013 r.
  5. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2013 r.
  6. Wybór nowych władz.
  7. Sprawy członkowskie.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.