Walne zgromadzenie 2015

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 20 czerwca 2015 o godz 16:00(1 termin) lub 16:30(2 termin) w Bielsku-Białej, ul. Bluszczowa 1.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2014 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2014 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2015 r. i plan wydatków w 2016 r.
  5. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2016 r.
  6. Wybór nowych władz.
  7. Sprawy członkowskie.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.