Walne zgromadzenie 2016

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 4 czerwca 2016 o godz 16:00(1 termin) lub 16:30(2 termin) w Bielsku-Białej, ul. Bluszczowa 1.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2015 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2015 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2016 r. i plan wydatków w 2016 r.
  5. Dyskusja na temat zmiany składek
  6. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2017r.
  7. Wybór nowych władz.
  8. Sprawy członkowskie.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.

Planowany jest również turniej na planszach 13×13.