Walne zgromadzenie 2017

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 29 lipca 2017 o godz 16:00(1 termin) lub 16:30(2 termin) w Bielsku-Białej, ul. Bluszczowa 1.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2016 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2016 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2017 r. i plan wydatków w 2017 r.
  5. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2018r.
  6. Rewizja składu Komisji Rewizyjnej.
  7. Sprawy członkowskie.
  8. Wolne wnioski i dyskusja.

Tego dnia planowany jest również turniej.