Walne zgromadzenie 2021

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 20 listopada 2021 o godz 16:00(1 termin) lub 16:30(2 termin) w Bielsku-Białej, ul. Bluszczowa 1.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2020 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2020 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2021 r.
  5. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2022r.
  6. Sprawy członkowskie.
  7. Wolne wnioski i dyskusja.