Walne zgromadzenie 2022

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 11 czerwca 2022 o godz 16:00(1 termin) lub 18:30(2 termin) w Bielsku-Białej, ul. Bluszczowa 1.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2021 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2021 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2022 r.
  5. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2023r.
  6. Informacja o RODO.
  7. Wybór nowych władz.
  8. Sprawy członkowskie.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.