Walne zgromadzenie 2023

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia Meijin na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbędzie się 23 września 2023 o godz 16:00(1 termin) lub 18:30(2 termin) w Bielsku-Białej, ul. Bluszczowa 1.

Zaplanowany porządek obrad:

  1. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
  2. Wysłuchanie sprawozdania Zarządu z działalności i wydatków w 2022 r.
  3. Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2022 r.
  4. Sprawozdanie wstępne z działalności w 2023 r.
  5. Uchwała w sprawie planu wydatków w 2024r.
  6. Sprawy członkowskie.
  7. Wolne wnioski i dyskusja.